image_alt_text
Showreel

Kurs animiranog filma” namenjen je polaznicima bez iskustva u oblasti animacije, ili osobama koje žele da sistematizuju i usavrše svoje znanje. Cilj kursa je obuka u oblasti karakter animacije, kinematografije i filmskog jezika.

Kurs traje godinu dana sa fondom od 420 časova. Gradivo obuhvata osnove crtanja, razvijanje priče i storyboarda, dizajn karaktera, osnove 3D softvera, tradicionalnu 2D animaciju,  sa akcentom na softverske pakete Adobe Photoshop, After Effects, Premiere i Autodesk Maya.

Svaki polaznik dobija raspored, potreban materijal, sto za animaciju i računar. Planom i programom kursa je naglašena praksa, grupe dobijaju za vežbe kratke animacije i filmove. Sa filmovima polaznici učestvuju na festivalima i primaju akreditacije za svoja dela – čime dobijaju osnovu za dalje zapošljavanje.

Raspored termina se formira na osnovu obaveza  polaznika.   Mogući termini u danu su  od 10-13h, 14-17h i 18-21h.